Some facts about the game Scribble.io

Scribble.io  là một trò chơi vẽ vui nhộn, trong đó người chơi cố gắng đoán đúng từ bằng cách vẽ từ đó. Lúc đầu, có thể khó để tìm ra, nhưng khi bạn đã quen với các gợi ý, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng. Scribbl.io  là trò chơi giúp bạn sử dụng trí tưởng tượng và suy nghĩ nhanh chóng. Bạn sẽ chơi với một nhóm người khác và cho thấy bạn thông minh và sáng tạo như thế nào. Bạn có thể chơi các loại từ mới khác nhau với đối thủ của mình, điều này sẽ giúp bạn học được nhiều từ hơn. Bây giờ bạn có ít việc phải làm hơn và có nhiều thời gian hơn, bạn cần kết nối với nhiều người hơn. Scribble.io là thứ gì đó dễ dàng và thư giãn, vì vậy rất nhiều người chơi nó.

Dùng thử Scribble Io:

Chọn nhân vật có màu sắc yêu thích khi bắt đầu rồi bấm "Play" để tham gia chơi ngay. Hoặc, bạn có thể nhấp vào "Tạo phòng riêng" để tạo phòng riêng cho nhóm bạn của mình. Để chơi với những người khác, tất cả những gì bạn phải làm là chia sẻ liên kết. Từ được gạch chân ở đầu màn hình chơi. Điều này cho bạn biết có bao nhiêu chữ cái trên thế giới.

Posted in Sport News on February 01 at 11:27 AM

Comments (0)

No login