נדל"ן ירוק

נדל"ן ירוק ידוע גם כנדל"ן בר קיימא. הנדל"ן המסחרי והן למגורים מתוכנן, בנוי ומופעל באופן הממזער את ההשפעה הסביבתית ונחשב לנדל"ן ירוק. המגמה לקיימות בענף הנדל"ן ניזונה ממגוון גורמים, לרבות הגברת המודעות העולמית לצורך בשמירה על הסביבה, תקנות ממשלתיות מחמירות ורצון להפחית את עלויות התפעול.

Posted in Business News on January 25 at 05:50 AM

Comments (0)

No login